جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
پشتیبانی
صفحه اصلی > پشتیبانی و منابع انسانی > دفتر حقوقی 
دفتر حقوقی

دفتر حقوقی

دفتر حقوقی دانشگاه به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و استیفای حقوق دانشگاه و حفظ منافع و مصالح آن در تنظیم روابط با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت مستقیم ریاست محترم دانشگاه تشکیل گردیده است.

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است