جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
خدمات الکترونیکی
آیین نامه ها
سایر
دانشکده ها

دانشکده فنی و مهندسی

گروه عمران

1

کارداني فني عمران - کارهاي عمومي ساختمان

2

کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران

3

کارشناسي مهندسي عمران

4

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران- مهندسي سازه

5

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران-مهندسي آب وسازه هاي هيدروليکي

6

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران - زلزله

7

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب

             

گروه برق

1

کارداني فني برق - الکترونيک

2

کارداني مخابرات ـ ارتباطات داده ها

3

کارداني فني برق - قدرت

4

کاردانی پیوسته برق الکترونیک-الکترونک عمومی

5

کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي مخابرات گرايش انتقال

6

کارشناسي مهندسي برق

7

کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک

8

کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي برق -شبکه هاي انتقال وتوزيع

9

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيک

 

گروه صنایع

1

کارشناسي مهندسي صنايع

 


 

دانشکده علوم پایه و کامپیوتر

گروه آمار

1

کارداني آمار

2

کارشناسي ناپيوسته آمار

 

گروه کامپیوتر

1

کارداني نرم‌افزار کامپيوتر

2

کارشناسي مهندسي کامپيوتر _ نرم افزار

3

کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر

4

کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر - نرم افزار

 

گروه زیست شناسی

1

کارشناسي زيست شناسي سلولي و مولکولي گرايش علوم سلولي و مولکولي

2

کارشناسي زيست شناسي سلولي ومولکولي گرايش ژنتيک

 


دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

1

کارشناسي حقوق

2

کارشناسي ارشد ناپيوسته حقوق جزا و جرم شناسی

3

کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی

 

گروه مدیریت و حسابداری

1

کارشناسي مديريت بازرگاني

2

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی- حسابداری

3

کارشناسی حسابداری

 

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

1

کارشناسي علوم تربيتي- مديريت و برنامه ريزي آموزشي

2

کارشناسي روانشناسي

 

گروه فلسفه

1

کارشناسي فلسفه وحکمت اسلامي

2

کارشناسي ارشد ناپيوسته الهيات ومعارف اسلامي - فلسفه وکلام اسلامي

 

گروه علوم قرآن و معارف

1

کارشناسي علوم قرآن و حديث

 

ادبیات

1

کارشناسي ناپيوسته آموزش زبان انگليسي

 

 

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است