جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
خدمات الکترونیکی
آیین نامه ها
سایر
گروه فلسفه اسلامی

استحکام و قوام جوامع بشری به عمق فکری و استحکام نظری و فلسفی هر جامعه بستگی دارد. جوامع فاقد ریشههای عمیق فکری و فلسفی در تاریخ خودشان، در برابر تندبادهای ویرانگر تمدنهای رقیب سست و لرزان خواهند بود و در نهایت راهی جز تسلیم ندارند، جوامعی هم که در تاریخ تمدن خود دارای فلسفه بودهاند ولی آن را نمیشناسند یا به کار نمیبندند، شرایط چندان بهتری از جوامع قبلی نخواهند داشت.

مسائل بنیادی شاخه‎های اصلی زندگی و جامعه مثل حکومت، اقتصاد، شأن مردم، شأن انسان باید در فلسفه پاسخ پیدا کند تاریخ فکری جامعه ما شاهد حضور متفکران و فلاسفه بزرگی است که با تلاش خویش زیرساختها و بنیانهای فکری فلسفی ما را بر اساس آموزه‎های اسلامی پایه‎گذاری کرده و مجموعه‎ای غنی از اندیشه‎های ناب فلسفی به میراث گذاشته‎اند. در برهه زمانی کنونی که در معرض تهدید فرهنگی تمدنی فرهنگهای رقیب و غیر بومی قرار داریم و به شدت به توليد نظريات جديد در حوزة علوم انسانی و اجتماعی با شرايط بومي و مباني تمدني خود نيازمنديم، بر ماست که با تکیه بر میراث ناب فلسفی و اساتید برجسته در این رشته به تربیت متخصصین متعهدی برآییم که با توجه به نیاز امروز در عرصه تحول علوم انسانی و پاسخگویی به پرسشهای بنیادین جوامع انساننی همت گمارند.

با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب می‎توان سرفصلهای زیر را به عنوان وظایف پژوهشگران و دست‎اندرکاران فلسفه اسلامی نام برد:

گسترش گفتمان فلسفی در سطح بین‎المللی

منظومه‎سازی آراء فلاسفه اسلامی

تدوین نوشتارهایی در فلسفه تطبیقی

استخراج پاسخ‎های فلسفه اسلامی به مسائل کلان جامعه اسلامی

در نظر گرفتن فلسفه به عنوان یک علم دینی در کنار فقه و اصول و تفسیر

بررسی موضوعی مسائل فلسفی

 

در حال حاضر این مؤسسه در رشته فلسفه و حکمت اسلامی در مقطع کارشناسی و رشته فلسفه و کلام اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‎پذیرد و اخذ مجوز این رشته در مقطع دکتری در حال پیگیری می‎باشد.

دانش‎آموختگان این رشته در مقطع کارشناسی با گذراندن 24 واحد تحت عنوان فلسفه اسلامی، ضمن مطالعه کتابهای بدایه و نهایه تألیف علامه طباطبایی(ره) با دیدگاههای نوآورانه این فیلسوف عالیقدر و مبانی حکمت متعالیه در یک روند تطبیقی با سایر مشربهای فلسفی آشنا می‎شوند. 4 واحد درسی به آشنایی با حکمت مشاء و 4 واحد درسی به آشنایی با حکمت اشراق اختصاص دارد. 16 واحد درسی جهت آشنایی با فلسفه‎های معاصر و غرب ارائه می‎گردد. دروس فقه و اصول و تفسیر و کلام عهده‎دار ایجاد شناخت سایر علوم دینی در این رشته می‎باشد. آشنایی با منطق،زبان عربی ، انگلیسی و دروس عمومی سایر واحدهای درسی این رشته را شامل می‎شود. در مجموع به دانشجویان این رشته 137 واحد درسی طبق روند نمای زیر ارائه می‎گردد.

روندنمای دروس دوره کارشناسی الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و حکمت اسلامی

در مقطع کارشناسی ارشد آشنایی با حکمت متعالیه، حکمت مشاء و حکمت اشراق و کلام اسلامی محور اصلی آموزه‎های این رشته می‎باشد. واحدهای درسی ارائه شده در این مقطع در روند نمای زیر قابل مشاهده است.

روندنمای دروس دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 

 

استفاده از اساتید برجسته در این رشته و انگیزههای ویژه دانشجویان این رشته، سبب شده است که دانشآموختگان موفق این رشته، نسبت به سایر دانشآموختگان فلسفه اسلامی دانشگاههای کشور از برجستگیهای خاصی در عرصههای آموزشی و پژوهشی برخوردار باشند. همکاری و همجواری مؤسسه تاریخ حکمت و فلسفه در اسلام ضمن ایجاد فرصت شغلی برای دانش‎آموختگان این مؤسسه، فرصت همکاری در فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی را نیز برای اساتید و دانشجویان فراهم آورده است. همچنین پژوهشکده فلسفه با گروههای پژوهشی:

مطالعات علم و فناوری، دین شناسی و فلسفه دین، اخلاق و فلسفه اخلاق، فلسفه اسلامی، تاریخ حکمت و فلسفه و منطق و فلسفه منطق راه‎اندازی شده است.

 از جمله فعالیتهای علمی امکانپذیر توسط دانشآموختگان این رشته میتوان به تدریس در دانشگاهها، ورود به عرصههای فرهنگی و فعالیتهای پژوهشی در مؤسسات مربوطه اشاره نمود.

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است